Ürün Güvenlik Sistemleri

Ürün Güvenlik Sistemleri

Çağımızda perakende satış üzerine çalışan işletmelerin en büyük sorunları mağaza içerisinde yapılan hırsızlıklardır. Bu hırsızlıkları önlemede en önemli rol caydırma ve hırsızlığı tespit ederek müdahale etmektir.

Ürün güvenlik sistemleri 2 tiptir. RF (Radio frekans) sistem ve AM (Akusto manyetik) sistemlerdir. AM sistemler RF sistemlere göre daha pahalıdır fakat kendisini çevre koşullarına göre adapte ederek yanlış alarm riskini ortadan kaldırır.

RF sistemler ise çevre koşullarına ve kullanılan etiketlere göre ayarlanması gerekir. Ürün güvenlik sistemleri alış veriş merkezlerinden gözlükçülere, kuyumculara kadar birçok sektörde kullanılır.
Ürün güvenlik sistemleri bir ürün kasadan geçirilmeden dışarı çıkarılmak istenirse sesli olarak uyarı verir fakat hırsızı içeride tutamaz. Ürün güvenlik sistemi Otomatik kapılar ile haberleştirilerek algılama esnasında kapıların kapanması ve belirli bir süre açılmaması yani hırsızın dışarı çıkması engellenebilir.